Przejdź do treści
Widok DPS

Gdansk

BIP DPS Polanki

Jak dostać się do DPS Polanki?

Do Domu Pomocy Społecznej Polanki kierowane są osoby na podstawie decyzji wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Osoby zainteresowane przyjęciem do Domu Pomocy Społecznej Polanki (lub ich przedstawiciel ustawowy) powinny zgłosić się do Centrum Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku (odpowiedniego dla swojego miejsca zamieszkania) i złożyć wniosek o przyjęcie do DPS. Wykaz centrów z podziałem na rejony dostępny jest na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Wszelkich informacji na temat warunków przyjęcia do placówki i zasad odpłatności za pobyt udzielą również Państwu pracownicy socjalni w DPS Polanki.


Przydatne adresy:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
ul. Leczkowa 1A
tel. 58 342 31 51
www.mopr.gda.plDom Pomocy Społecznej Polanki w Gdańsku-Oliwie
ul. Polanki 121, 80-308 Gdansk
tel./fax (0048) 58 552 19 52, tel. (0048) 58 552 33 32, mail: sekretariat@dpspolanki.pl

Licznik odwiedzin 01412900